Bij de v.v.Westerlee worden, naast de voetbalwedstrijden, ook vele andere activiteiten georganiseerd, zoals het kaarten, het jeugdtoernooi, mix-toernooi, enz. Hier is meer informatie te vinden over deze onderdelen.