De Presentatiegids van de v.v. Westerlee wordt elk seizoen uitgegeven. Bij alle woningen in Westerlee wordt in het najaar een gids in de brievenbus gestopt. Tevens ontvangen leden en donateurs buiten het dorp, sponsors en overige begunstigers een exemplaar. In het blad zijn alle teams, commissies, het bestuur en sponsoren van het nieuwe seizoen te vinden.


Eerdere edities


Editie 2014/2015