Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid of donateur van de v.v. Westerlee.
  Nadat de gegevens zijn ingevuld klikt u op "Verzenden", en de gegevens worden naar de secretaris van de vereniging gestuurd, met een kopie naar de penningmeester.

  LET OP:
  U ontvangt op uw e-mail adres een kopie van de ingevulde gegevens, met daarbij een bijlage "Machtiging_vvWesterlee.pdf". Dit is een machtigingsformulier voor het afschrijven van uw contributie, en dient u in te vullen. Het formulier kunt u downloaden en printen, want er moet een handtekening op gezet worden. Het ingevulde en ondertekende formulier kan bij de penningmeester thuis afgeleverd worden. Per e-mail mag ook, als er maar een handtekening op staat.

  De contributie wordt voldaan via automatische incasso.
  Voor het voldoen van de contributie hebben we 2 mogelijkheden. Dit kunt u invullen op het formulier.
  1. Het volledige bedrag in 1 keer incasseren rond 1 oktober met een korting van 5% over de contributie (dus niet over was- en kledinggeld).
  2. Het bedrag in 4 keer incasseren rond de volgende datums : 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april.

  Als beide mogelijkheden voor onoverkomelijke problemen zorgen, dan graag even contact opnemen via het e-mail adres van de penningmeester.
  Het te betalen bedrag staat op deze website onder de keuze "Organisatie".

  Mocht u het formulier niet kunnen printen, dan heeft de penningmeester thuis nog wel een exemplaar.
  Pas na inlevering van het formulier kan de aanmelding afgerond worden.

  Het adres van de penningmeester is:
  S. Zuiderveen
  Bevrijdingslaan 32
  9678 RN Westerlee
  penningmeester@vvwesterlee.nl

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Email (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)
  (gebruik de kalender, als deze niet verschijnt dan invullen als jjjj-mm-dd)

  Geboorteplaats (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  Soort lidmaatschap (verplicht)

  Gaat u akkoord met ons privacy beleid? Zie: Privacy beleid (AVG) (verplicht)

  Bent u het er mee eens dat de v.v. Westerlee nieuwsuitingen (nieuwsbrief, mededelingen etc.) naar uw e-mail adres stuurt? (verplicht)

  Bent u de laatste 3 jaar in bindende wedstrijden voor een andere voetbalvereniging uitgekomen? (verplicht)

  Indien ja

  Verenigingsnaam

  Lidnummer

  Datum invullen inschrijfformulier (verplicht)
  (gebruik de kalender, als deze niet verschijnt dan invullen als jjjj-mm-dd)

  Personen van 18 jaar en ouder dienen bij aanmelding een kopie van een geldig legitimatiebewijs met een recente pasfoto aan de vereniging te overhandigen. Ten behoeve van de spelerspas dienen spelende leden van de leeftijd vanaf 11 jaar een aanmeldformulier in te vullen en een recente pasfoto in te leveren. Dit formulier wordt naar de secretaris van de v.v. Westerlee gestuurd.
  Opzegging van het lidmaatschap dient bij voorkeur met het Afmeldformulier op deze site te gebeuren.

  Eventuele bijzonderheden of opmerkingen