Doelen en Taken

Als interimbestuur zijn we inmiddels begonnen aan ons zevende seizoen. Een seizoen waarin binnen het bestuur enkele personele wijzigingen hebben plaatsgevonden. John Veen heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn functie.

Het vorige seizoen is er weer veel op het Koeperlaand gerealiseerd. Vooral de commissie accommodatie is niet te stuiten, het complex ligt er fantastisch bij.Onlangs zijn de kleedkamers verbouwd.

Het bestuur probeert alle 9 commissies zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taken en werkzaamheden. Zij kunnen zelf vorm geven aan de uitvoering daarvan, binnen de regels die we met elkaar hebben afgesproken. De tijd is voorbij dat vanuit het bestuur alles van bovenaf wordt geregeld.

De voetbalvereniging wil in het dorp een belangrijke sociale rol spelen; nu en in de toekomst. Doordat er zowel mogelijkheden zijn voor prestatie- als recreatief voetbal willen we iedereen de mogelijkheid geven om bij ons actief te zijn. Elk nieuw lid is daarom van harte welkom. Daarnaast is het altijd mogelijk vrijwilligerswerk uit te voeren, want er zijn voor diverse taken nog een aantal mensen nodig. We noemen: bestuursleden, coördinator sponsoring, kantinemedewerkers, vrijwilligers voor oud papier inzamelen, scheidsrechters (zowel jeugd als senioren). En zo zijn er meer vacatures. Wil je weten hoe het er bij ons aan toe gaat, kom dan eens langs in de kantine. Dit is de centrale ontmoetingsplaats waar je op zaterdag en donderdagavond terecht kunt voor een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt op een goed en mooi verloop van het seizoen 2021/2022 en we willen daarom iedereen succes wensen, zowel in de uitoefening van het vrijwilligerswerk als op voetballend gebied.


Contactgegevens

Voorzitter:
J.M. Koetje
voorzitter@vvwesterlee.nl

Secretaris:
J. Meedendorp
secretaris@vvwesterlee.nl

Penningmeester:
S. Zuiderveen
penningmeester@vvwesterlee.nl
tel. 0597 – 431 275

Technische zaken senioren:
A. Veldman
senioren@vvwesterlee.nl
06 – 5254 6291

Technische zaken jeugd:
H. Meis-Hendriks
jeugd@vvwesterlee.nl
06 – 5105 7773

Algemeen lid:
A.P. Kuiper, activiteiten@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 418 271
F. Doddema, sponsoring@vvwesterlee.nl