We zoeken voor de laatste 4 maanden van dit seizoen voor de JO15 (ivm stage huidige trainer) en MO17 Bato/vvWesterlee een trainer.

Voor de eerste functie zal dit (zoals het nu lijkt) door iemand van het bestuur gedaan moeten gaan worden omdat er zich niemand beschikbaar stelt, voor het laatst genoemde team gebeurt dit al door iemand van het bestuur vanaf het begin van het seizoen.

Op deze manier wordt veel werk door weinigen gedaan, terwijl we dat juist willen spreiden. Dus trek de stoute (voetbal) schoenen aan en stel je beschikbaar, meld je aan als tijdelijk trainer voor één van beide teams.

De JO15 traint op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur, de MO17 wordt door ons getraind op maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Doe recht aan het motto dat de club van ons allemaal is en ondersteun de jeugd die mede verantwoordelijk is voor de toekomst van onze vereniging. Mochten er vragen zijn dan kun je je altijd richten tot iemand van de commissie technische zaken jeugd of het bestuur.