En telkens weer zullen we je tegenkomen,
zeg nooit het is voorbij.
Alleen je lichaam werd van ons weggenomen,
niet wie je was en wat je zei.

Onze lieve man, vader en opa,

Elzo Meint Veldman

hield van mensen.

Dat ook veel mensen van hem hielden mochten wij
ervaren na zijn overlijden.
De overweldigende belangstelling, de vele kaarten,
telefoontjes, brieven en bloemen spraken voor zich.

Bedankt lieve mensen, we missen hem verschrikkelijk,
maar uw hartverwarmende medeleven,
heeft een diepe indruk op ons gemaakt en erg goed gedaan.

Hiervoor zeg ik u allen, ook namens mijn kinderen.

HARTELIJK DANK

Ina Veldman – Appeldorn