Totaal onverwacht is afgelopen maandag 16 oktober op 71 jarige leeftijd onze oud-voorzitter Elzo Veldman overleden.

Elzo Veldman heeft zeer veel voor de v.v. Westerlee betekend. Hij werd in oktober 1976 op jonge leeftijd benoemd tot voorzitter als opvolger van de onlangs ook overleden Herman Fokkema. Na een onafgebroken periode van maar liefst 38 jaar voorzitterschap trad hij af in oktober 2014. In die periode heeft hij het aantal leden van de club zien groeien en weer afnemen. Toen hij aantrad waren er drie seniorenelftallen en enkele jeugdteams. Zo’n 30 jaar later waren er vijf seniorenelftallen, een dameselftal en waren er seizoenen waarin alle leeftijdscategorieën van de jeugd voetbalden (van F-pupillen tot en met A-junioren). In zijn periode als voorzitter heeft hij maar liefst 18 trainers van de selectie voorbij zien komen.

Hij maakte in 1983 de bouw van de eerste kantine mee en was halverwege de jaren ’80 één van de stuwende krachten achter de realisatie van het tweede veld en uitbreiding van de kleedaccommodatie. Wellicht had de voetbalvereniging nog het geluk dat Elzo eveneens raadslid in de gemeente Scheemda was, waardoor er zaken wat sneller geregeld konden worden.

Eén van de hoogtepunten in zijn carrière als voorzitter was het jubileumjaar 1995. De club bestond toen 50 jaar en dat werd groots gevierd met een hele week festiviteiten. Als openingsstunt werd bedacht dat Elzo – samen met Uko Veen – als arrestant van de politie het veld werd opgereden. In boevenpak moest hij de opening van de feestweek verrichten.

Elzo heeft erg veel van zijn vrije tijd in de v.v. Westerlee gestoken. Naast zijn werk als voorzitter is hij altijd vaste supporter van het eerste elftal geweest. Wie van de oudere garde herinnert hem niet als bevlogen supporter, steeds lopend rond het veld, de wedstrijd in woord en gebaar te becommentariëren. Door zijn aard en de spanning van de wedstrijd kon hij gewoon niet op één plek blijven staan of zitten.

Na zijn aftreden ontving hij in 2015 het erelidmaatschap van de club en werd het pad naar de kleedkamers naar hem vernoemd tot “Elzo’s Loantje”. Ook na zijn aftreden bleef hij actief voor de club. Hij was vrijwilliger in de commissie Accommodatie, in de oud-papier groep en had vrijwel wekelijks bestuurskamerdiensten. Het kenmerkte hem dat hij zelfs op de laatste dag van zijn leven nog actief was op het Koeperlaand.

We hebben Elzo Veldman gekend als een echte voetballiefhebber die al zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft benut om de v.v. Westerlee door de voorbije seizoenen heen te leiden. We zullen zijn aanwezigheid missen en willen de familie in deze periode heel veel sterkte wensen om over het verlies heen te komen.

v.v. Westerlee.