De allerlaatste Koeperkrant zal in december worden uitgebracht. Het aanbod van kopij is de laatste jaren steeds verder afgenomen; en we hebben geconcludeerd dat ons clubblad eigenlijk niet meer levensvatbaar is. Er zijn andere vormen van nieuws voor teruggekomen: denk maar aan deze website, de Nieuwsbrief, Facebook, Tweenul.nl enz, enz.

In december wordt de laatste uitgave dus een feit. We willen natuurlijk graag een goed gevulde laatste Koeperkrant zien. Daarom bij deze de oproep om je bijdrage in te leveren voor 9 december a.s.  Zoals gewoonlijk kan dit naar de mailbox van de Koeperkrant – koeperkrant@vvwesterlee.nl – gestuurd worden. Handgeschreven artikelen kunnen in de oranje brievenbus in de kantine worden gedeponeerd.