Deze week hebben 2 bestuursleden en een vertegenwoordiger van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ) een gesprek gehad over de mogelijkheid dat onze vereniging leerbedrijf zou kunnen worden voor MBO3 studenten.

We hebben hierbij gekozen voor een vakspecifieke studie, namelijk Sport en Bewegen.

We hebben hierbij informatie gekregen over de eisen die hiervoor gesteld worden, de vaardigheden die de studenten mee brengen naar onze vereniging en de ondersteuning die onze coaches (in dit geval de trainers en leiders van de teams) moeten geven. Zowel het SBB als de v.v.Westerlee waren het eens dat we elkaar veel te bieden hebben, waarmee ons is toegezegd dat we in het register komen te staan als leerbedrijf voor deze specifieke opleiding die wordt gegeven door het Alfa College in Groningen.

We hebben inmiddels al twee studenten die meelopen met de F- en D-pupillen. We wensen ze een leerzame stage toe.