Naar aanleiding van vragen tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober 2015 over het getapte biermerk in de kantine, heeft het bestuur een enquête opgesteld. In deze enquête konden de leden aangeven hoe zij denken over het huidige biermerk Feldskol en of zij zaken veranderd willen zien.

De volgende 5 vragen zijn gesteld:

 1. Het merk bier dat getapt wordt in de kantine is voor mij bepalend of ik na de wedstrijd in de kantine blijf:
  Ja / Nee.
 2. Wanneer de vereniging over zou gaan naar een ander merk bier dan vind ik de volgende verkoopprijs redelijk:
  1,50 / 1,80 / 2,00.
 3. Als de vereniging een ander merk bier zou inkopen zou ik kiezen voor:
  Amstel / Heineken / Grolsch / Bavaria.
 4. Als blijkt dat door de inkoop van een ander merk bier er te weinig inkomsten worden gegenereerd, waardoor de contributie van de senioren omhoog zou moeten, mag dat met het volgende bedrag:
  0 / 5 / 10 / 15 / 20 euro.
 5. Ik vind dat alles bij het oude kan blijven:
  Ja / Nee.

In dit verhaal wordt het resultaat van de 5 vragen in kaart gebracht. Het ligt voor de hand dat vraag 5 als de belangrijkste beschouwd mag worden. Immers het antwoord daarop bepaald in grote mate of er iets dient te veranderen of niet. Een uitgebreide versie van dit rapport zal in de Koeperkrant van juli verschijnen.

Respons

De enquête is tesamen met de nieuwsbrief van februari verstuurd naar 194 e-mail adressen. Daarvan betreft het 132 volwassen leden en donateurs. Het aantal ingeleverde formulieren is 33. Van de 33 reacties zijn er 19 per e-mail teruggestuurd, en 14 als geprint exemplaar.

Eén digitaal formulier is helaas ongeldig, aangezien er niets op is ingevuld. Het aantal geldige formulieren is daarmee 32, en het percentage respons is daarmee 24.

Resultaten 

 • Een kleine meerderheid van 58% (18 van de 31) vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven.
 • Eveneens een kleine meerderheid (ook 58%) vindt het merk bier NIET bepalend of hij/zij na de wedstrijd in de kantine zal blijven.
 • De meningen over een acceptabele bierprijs zijn erg verdeeld: een kleine meerderheid (52%) wenst geen verhoging bij overstappen naar een kwaliteitsmerk.
 • 2/3e deel van de ondervraagden (67%) vind een contributieverhoging NIET acceptabel indien overgestapt zou worden op een kwaliteits merk bier
 • Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven geeft 56% aan dat een verhoging naar € 1,80 acceptabel is. Echter 44% wil (bij overgang naar een A-merk) geen verhoging.
 • Van de groep die vindt dat WEL alles bij het oude kan blijven geeft 42% aan wel te kunnen leven met een prijsverhoging. 58% vindt dit niet.
 • In 90% van de gevallen wordt voor Amstel of Heineken gestemd. De verhouding tussen Amstel en Heineken is ongeveer 50/50. Grolsch wordt 3 x genoemd, en Bavaria nooit.
 • Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven zeggen er 11 (61%) dat het merk bier bepalend is of zij na de wedstrijd in de kantine zullen blijven.
 • Een minderheid van 42% vindt dus dat WEL alles bij het oude kan blijven. Van deze groep vindt maar liefst 92% (11 van de 12) dat het merk bier NIET bepalend is of zij na de wedstrijd in de kantine zullen blijven.
 • Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven kiest de meerderheid (64%) voor Heineken. Bij de groep die vindt dat WEL alles bij het oude kan blijven kiest de meerderheid (ook 64%) voor Amstel.
 • Heineken liefhebbers kiezen vaker voor een contributieverhoging dan de Amstel kiezers. Dit verschil is opmerkelijk.

Conclusie van het bestuur

 • Hoewel de respons laag is, kan toch gesteld worden dat de 32 mensen die een geldig formulier hebben ingeleverd, serieus genomen moeten worden. Wij denken dat de “bierliefhebber” eerder geneigd is de enquête in te vullen, dan de “gelegenheidsdrinker”.
 • Een kleine meerderheid vindt dat niet alles bij het oude kan blijven. Het is echter wel merkwaardig dat van deze groep 44% aangeeft geen prijsverhoging te willen. In de aanhef van de enquête is duidelijk aangegeven dat de overgang naar een A-merk bier vergaande consequenties heeft voor de financiële huishouding van de vereniging.
 • Omdat een kleine meerderheid een prijsverhoging niet acceptabel vindt, zal de overstap naar een A-merk gevoelig liggen. Immers een prijsverhoging is dan noodzakelijk om onze financiële huishouding gezond te houden. Het draagvlak voor een prijsverhoging is naar onze mening te klein.
 • Gezien de uitslag is een eventuele contributieverhoging niet meer in beeld.
 • Door dit resultaat is binnen het bestuur besloten meer mogelijkheden te onderzoeken.