Op vrijdag 4 maart 2016 kwamen bijna alle D-pupillen en hun leiders naar de kantine op Koeperlaand voor hun teamavond.

Alle tafels stonden al klaar en na een loting, waarmee de teams werden samengesteld, kon de quiz beginnen. De tweetallen kregen allerlei vragen over de spelregels van het voetbal, ook de leiders deden mee. Na elke vraag was er tijd voor overleg, met gefronste wenkbrauwen werd er heel serieus nagedacht over het te geven antwoord. Na het doorgeven van de keuze, werd dan meteen het antwoord met de spelers besproken.

Naast de spelregelvragen moesten er antwoorden worden bedacht over een fotovraag (eigen teamfoto) en twee filmpjes.

We kunnen rustig stellen dat de avond geslaagd was, de spelers hebben ontzettend goed hun best gedaan. Rondom 22.00 uur ging iedereen weer naar huis, wetende dat hun wedstrijd de volgende dag was afgelast. Hierover waren de jongens en de meiden wat minder blij.

Tenslotte willen we de dames van de kantine nog bedanken voor hun enthousiasme. Het is fantastisch dat deze vrijwilligers op een vrijdagavond klaar staan voor de teams.

De spelregelavond werd gewonnen door Niek Leeuwerik en Marleen Kruijer. Gefeliciteerd.