In het kaderoverleg van de jeugd hebben we met elkaar besloten dat het goed is om richting spelers en ook ouders duidelijk te maken wat we van elkaar moeten verwachten. Er is door drie trainers/leiders een protocol geschreven waarin de belangrijkste zaken verwoord staan.

Voor velen zal de inhoud niet verrassend zijn, toch leek het ons goed dit op de website te zetten. Wij vinden namelijk dat je elkaar ook over dit soort zaken moet blijven informeren.

Het protocol staat op de website onder het kopje jeugd.