Zo rondom vijf uur stond tijdens het feestweekend voor het bestuur een belangrijk onderdeel op het programma, namelijk de belofte dat we op een passende manier aandacht wilden schenken aan het feit dat Elzo Veldman sinds dit seizoen is gestopt als voorzitter van het bestuur van v.v.Westerlee.

Elzo was welgeteld 37 jaar bestuurslid van onze voetbalclub en dat is iets wat je niet ongemerkt voorbij mag en kan laten gaan. Hij is al die jaren zeer betrokken geweest bij onze voetbalclub, zowel binnen als buiten de vereniging. We hebben daarom besloten om hem tot erelid te benoemen van v.v.Westerlee.

Vanaf zaterdag 13 juni 2015 heeft het pad van de kantine naar de kleedkamers een officiële naam gekregen, namelijk Elzo’s loantje. Ook al was het maar om het feit dat de asfaltlaag alleen al versleten is door de vele keren dat Elzo heen en weer liep langs het veld omdat de spanning van de wedstrijd hem te groot werd.