Al 3 weken geleden keken velen er naar uit. Een koe op het trainingsveld in een vak met 100 hokjes. Zaterdag 13 juni 2015 was het zover, iedereen stond met veel belangstelling te kijken of het beest op zijn gekozen plek zou “schijten”. De koe had het waarschijnlijk niet helemaal begrepen, want bij aankomst scheet hij de kar meteen maar even vol, dus of dit op het veld ook nog zou gebeuren was maar de vraag.

Na een half uur, ook al hadden sommigen allerlei bezwerende pogingen gedaan, was er nog niets gebeurd en de spelregels vertelden ons dat het vak waar de koe met zijn achterpoten zou staan, de winnende zou zijn.

Teruggekomen in de kantine was op een overzicht te zien welk nummer had gewonnen, ook wat de volledig aanliggende vakken waren voor de andere prijzen. Bij de uitreiking waren er 3 deelnemers die in aanmerking konden komen voor de hoofdprijs, namelijk met een eindcijfer 1, uiteindelijk ging Jan Willem Evers er met de envelop met inhoud van door.