Het huidige toernooi is nog maar net afgesloten maar wij zijn al weer bezig met het volgend seizoen. Volgend jaar hopen we namelijk voor de tiende keer het jeugdtoernooi op Koeperlaand te kunnen organiseren.

Dit jaar hebben we voor het eerst een wat andere manier van organisatie gehad, want we hebben onze commissies ingeschakeld om het toernooi mogelijk te maken. Dit was even wennen omdat je een aantal zaken uit handen geeft die je anders zelf deed, toch kunnen we stellen dat dit goed is gegaan.

Het voetballen staat natuurlijk voor de spelers en hun begeleiding centraal, maar er zijn vele niet-voetbal zaken die op de achtergrond geregeld moeten worden en gebeuren waar de gasten niet bewust mee bezig zijn, zij zorgen er echter wel voor dat de teams weer naar huis gaan met een goed gevoel.

We hebben van veel teams en hun supporters de complimenten gekregen en van sommigen de toezegging dat ze het volgend jaar zeker terug komen. We willen alle vrijwilligers daarom bedanken voor hun geweldige inzet, zonder jullie bijdrage zijn deze twee dagen onmogelijk.