Zoals al eerder bekend is gemaakt willen we vanaf het volgend seizoen overgaan tot automatische incasso van de contributie.

De spelende leden hebben hiervoor een machtigingsformulier gekregen, waarop aangegeven kan worden of het bedrag in 1 keer (met een korting van 5%) of in vier keer geïncasseerd mag worden.

Mochten er onoverkomelijke problemen ontstaan bij beide mogelijkheden dan even contact opnemen bij Sieger Zuiderveen.

Om dit hele proces goed te laten verlopen een dringend verzoek gedaan om voor 1 juni de getekende machtiging in te leveren bij de leider, in de ideeënbus in de kantine of inscannen en terugmailen naar penningmeester@vvwesterlee.nl.