De ballenactie zit erop. We hebben 48 gratis nieuwe ballen ontvangen. Eigenlijk 48,50, maar dat gaat natuurlijk een beetje lastig.

We willen iedereen die heeft meegeholpen bedanken voor dit fantastisch resultaat. Weer is te zien dat we een trouwe achterban hebben die de club steunt.

ballenactie/vvwesterlee