Met veel trots kunnen we melden dat het boek, dat gemaakt is voor het 75-jarig jubileum van v.v.Westerlee, inmiddels gedrukt is. De eerste inwoners van Westerlee hebben het ontvangen, langzamerhand zullen dit er steeds meer zijn.

We gaan in de komende tijd deze hele transactie afronden, zodat alle leden het boek gaan krijgen.

We wensen iedereen veel leesplezier.