Iedereen draagt een steentje bij.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen ; we zijn dankbaar voor de betrokkenheid van onze leden , spelers, (jeugd) trainers , vrijwilligers en trouwe sponsoren van onze club. Samen helpen we elkaar en de v.v. Westerlee door de Coronatijd heen.

Naast de sportieve beperkingen heeft Corona ons de afgelopen maanden ook financiële uitdagingen gegeven. Er is een financieel gat ontstaan door het mislopen van inkomsten. Te denken aan de inkomsten uit Supersaturday , potgrondactie en ons jubileumweekend. Maar een ieder heeft daar een eigen steentje aan bij gedragen.

Zo hebben onze leden hun contributie bijdrage betaald, ondanks dat er geen competitie was in het voorjaar. Er zal in het komend seizoen een compensatie komen m.b.t. het wasgeld. Onze (jeugd) trainers hebben hun betaalde uren vanaf april ingeleverd. En al onze trouwe sponsoren hebben steun gegeven door hun verplichtingen te blijven voldoen.

We zijn daarom enorm trots en dankbaar dat echt iedereen op zijn eigen manier de v.v. Westerlee heeft geholpen.