Aan onze website zijn een aantal beleidsregels toegevoegd die te maken hebben met gedrag en het omgaan met elkaar binnen onze club. Het belangrijkste doel daarvan is om voor iedereen, met name minderjarigen, een veiliger en gezond sportklimaat te scheppen. Daarbij wordt ook aangegeven bij wie je terecht kunt in geval van problemen op het sociale vlak.

Ons beleid op dit gebied wordt weergegeven onder menukeuze <Organisatie> en daarna <Beleidsregels>.
Daaronder zijn 4 documenten te vinden over:
a)  de Privacy regels (AVG),
b)  de Gedragscode voor de vrijwilliger,
c)  de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en
d)  informatie over de VertrouwenContactPersoon.

De documenten genoemd in b), c) en d) zijn nieuw. We hopen dat iedere betrokkene deze even doorleest. Bij vragen kun je terecht bij iemand van het bestuur.