De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van de v.v. Westerlee werd deze keer gehouden op zaterdag 5 januari. Al voor half vier lagen de kniepertjes klaar, en druppelden de eerste mensen naar binnen. En een half uurtje later was de kantine goed bezet met deelnemers. Aletta Kuiper hield een toespraak en keek daarin ook even vooruit op het 2e deel van het seizoen. Vanwege het vertrek van Guus Zantinga, was één van de belangrijkste aandachtspunten daarin de vacature voor een nieuwe trainer.

Na de gebruikelijke toast op het nieuwe jaar bleef het nog lang gezellig in de kantine.