Verwachtingen ten opzichte van:

Spelers

Spelen in de jeugd van vv Westerlee betekent:

 • Je bent op de training en voor de wedstrijd op tijd aanwezig bent. Het tijdstip wordt bepaald door de leider.
 • Je bent regelmatig te trainen, afmelden bij de trainer is verplicht.
 • Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders, trainer en publiek. Je accepteert beslissingen van trainers, leiders, medespelers en scheidsrechters.
 • Douchen na de training en de wedstrijd is verplicht, mits er geldige redenen zijn dat dit niet mogelijk is.
 • Doe tijdens training of wedstrijd sieraden af. Ze kunnen een gevaar voor anderen en jezelf opleveren.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Het voorkomt vervelende blessures aan het onderbeen.
 • Als je problemen met je medespelers, leiders of trainer hebt, probeer het dan eerst zelf in overleg met hen op te lossen. Lukt dat niet, dan kan je altijd contact opnemen met de jeugdcommissie. Let dus goed op de volgorde. De ervaring leert dat ouders soms te lang wachten met het melden van problemen. Aan het eind van het seizoen kunnen zaken moeilijk rechtgezet worden terwijl dat gedurende het seizoen wel mogelijk is. Je mag erop rekenen dat je een luisterend oor vindt bij de leden van de jeugdcommissie.
 • Je bent bewust van het correct gebruik van facebook, whattsapp en mail. Leuke dingen kan je delen op sociale media. Voor klachten, problemen of andere serieuze zaken is het verstandiger om naar het sportpark te komen of te bellen.
 • Bij acties van de club stel je je bereidwillig op. Ze worden niet voor niets georganiseerd.

Voetbal is een teamsport. Plezier, saamhorigheid zijn belangrijk, dus heb respect voor alle andere mensen binnen je sport.

Ouders

De ouders spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol. v.v.Westerlee kan deze rol niet overnemen. Naarmate de kinderen ouder zijn, neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in dat u uw kind aan zijn of haar lot kan overlaten. U mag veel van de club en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast hebt ook u verplichtingen jegens de vereniging. Daarom gaan wij er van uit dat u zich conformeert aan onderstaande gedragsregels.

 • Van de ouders (van met name de pupillen) verwachten wij dat zij de wedstrijden van hun kinderen bezoeken. Zorg dat uw kind er op tijd is, of meld hem/haar op tijd af.
 • Van de ouders wordt verwacht dat zij deelnemen in het vervoer naar uitwedstrijden.
 • Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de tegenspelers en begeleiding en de wedstrijdleiding.
 • Moedig de kinderen vooral aan. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen. Laat het coachen over aan de leider, hij maakt afspraken met de spelers.
 • Leer de kinderen positief gedrag, leer de kinderen te accepteren. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ‘winnen of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, enz.
 • Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het plaatsen/ verwijderen doeltjes, bij E en F, of als grensrechter van een team of wordt zelf leider van een team.
 •  Zorg bij het kind voor een goede balans in sportplezier en prestatiedruk.
 • Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de breedte van een veld worden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan.