Veld
Senioren€ 145,-
A-junioren€ 80,-
B-junioren € 75,-
C-junioren€ 70,-
D-pupillen€ 60,-
E-pupillen€ 60,-
F-pupillen€ 55
Bijdrage kleding senioren€ 25
Bijdrage kleding senioren zaal€ 17,50
Bijdrage kleding jeugd€ 17,50
Zaal
Indien lid veldvoetbal€ 70,-
Uitsluitend lid zaalteam€ 85,-
Niet spelend
Niet spelende lid€ 45,-
Donateur€ 15,-

Betaling
Contributies kunnen overgemaakt worden naar de bankrekening van de v.v. Westerlee; NL28RABO0357748743 t.n.v. v.v. Westerlee (Rabobank) onder vermelding van het Debiteur- en Factuurnummer.
Mocht je besluiten het lidmaatschap op te zeggen, moet dit voor 16 juni 2015 gebeuren via mail of post aan de secretaris. Als na deze datum het lidmaatschap wordt opgezegd brengt de v.v. Westerlee €25,- in rekening.