Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Email (verplicht)

Geboortedatum (JJJJ-MM-DD) (verplicht)

Geboorteplaats (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Soort lidmaatschap (verplicht)

Bent u de laatste 3 jaar in bindende wedstrijden voor een andere voetbalvereniging uitgekomen? (verplicht)

Indien ja

Verenigingsnaam

Lidnummer

Datum invullen inschrijfformulier (JJJJ-MM-DD) (verplicht)

Personen van 18 jaar en ouder dienen bij aanmelding een kopie van een geldig legitimatiebewijs met een recente pasfoto aan de vereniging te overhandigen. Ten behoeve van de spelerspas dienen spelende leden van de leeftijd van 11 jaar een aanvraagformulier in te vullen en een recente pasfoto in te leveren. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging.

Eventuele bijzonderheden of opmerkingen