jeugd_2016-2017_website2

Achter
Sieger Zuiderveen, Johan Brons, Martin Muller, Chris Kuipers, Johan Kanter, Hendrik Bulder, Arnoud Veldman, Koos Zijlstra

Voor
John Veen, Berend Hartman, Peter Faber, George Fraiquin, Bas Zijlstra


Taken

De commissie heeft als doel de jeugdafdeling te beheren en de belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging te behartigen. Zij voert in technische zin het jeugdbeleid uit en zorgt voor een goede organisatie rondom de jeugd, zoals het vaststellen van de trainingstijden, de samenstelling van de teams en is aanspreekpunt voor spelers en ouders.

De commissie wordt gevormd door een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de technische zaken van de jeugd, trainer en leiders van de jeugdteams.

De leiders coördineren de zaken binnen hun eigen team; de coördinator en vertegenwoordigers vanuit het bestuur komen in beeld als er een hulpvraag is vanuit het team of wanneer er iets geregeld moet worden wat team overstijgend is.

Ieder jaar organiseren we naast het reguliere programma een groot jeugdtoernooi in Westerlee en kunnen de jeugdleden in de winterstop deelnemen aan een zaalvoetbaltoernooi.


Contactgegevens

Coördinatoren:

Arnoud Veldman
John Veen
Koos Zijlstra

jeugd@vvwesterlee.nl


Nieuws

Indeling jeugdteams seizoen 2017-2018

Indeling jeugdteams seizoen 2017-2018

De commissie technische zaken jeugd, waarin ook alle trainers en leiders zitten, heeft kortgeleden overleg gehad over de indeling van de spelers in de nieuwe teams voor het seizoen 2017-2018.…

Lees meer