bestuur_2016-2017_website

John Veen, Aletta Kuiper, Johan Brons, Anneke Suurling, Engel Hendrik Fokkens, Dick Kiewiet, Koos Zijlstra, Arnoud Veldman, Sieger Zuiderveen.


Taken

Een nieuw seizoen met nieuwe ontwikkelingen, plannen, commissies en een interim bestuur.

Een groot aantal leden heeft met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van een kleine vereniging, wat onze club typeert en hoe we dit uit kunnen bouwen voor de komende jaren. Er werd een commissie gevormd om na te denken over een organisatiestructuur die dit alles mogelijk zou moeten maken. Tijdens de presentatie van dit plan was de conclusie dat we verder moeten met een “klein” bestuur, die zich bezig moet houden met het bepalen van het beleid, voor nu en de toekomst. Verder hebben we een groter aantal commissies nodig. Leden kunnen zich hiervoor op geven en hebben daarbij de mogelijkheid zelf de grote van hun taak te bepalen. Zo kun je met veel mensen alle taken uitvoeren. Dit bevordert het wij-gevoel binnen de v.v. Westerlee, er ontstaan korte lijnen op het gebied van communicatie en er is bij meer mensen duidelijk wat er speelt.

Hierop werd op een positieve manier gereageerd door velen. Een aantal nieuwe commissies hebben nu al voldoende mankracht om op een verantwoorde manier aan de slag te kunnen. Daar waar het al mooi zou zijn om nieuwe plannen te hebben voor het komende seizoen, zijn de eerste resultaten op het moment al zichtbaar; aan andere plannen wordt gewerkt en deze zullen dit seizoen in daden worden omgezet.

Dit houdt niet in dat we aan alle functies al een invulling hebben gegeven. Er zijn onder andere voor het bestuur nog een aantal vacatures. Daarom hebben alle leden van de commissie in overleg met de blijvende bestuursleden unaniem besloten om samen te gaan beginnen aan het nieuwe seizoen. Zo kunnen de lopende zaken en de nieuwe plannen aangepakt worden, terwijl we blijven zoeken naar bestuursleden die de taken van het interim bestuur over zullen nemen. We zijn er van overtuigd dat er in de nabije toekomst mensen zullen zijn die voort willen zetten waar we nu mee zijn begonnen, waardoor de interim bestuursleden binnenkort overbodig zullen zijn. Zij willen op een andere manier weer iets gaan betekenen voor de v.v. Westerlee.

Speerpunten voor de komende periode blijven de jeugd, training op niveau waarbij differentiatie nodig zal zijn en communicatie binnen de vereniging. We kijken uit naar een nieuwe overlegsituatie met de coördinatoren van de commissies. Verder hopen we het relatiebestand en sponsoren uit te kunnen bouwen.
Er moet een mix komen van recreatief en een prestatiegericht, oftewel voor elke doelgroep de mogelijkheid te kunnen voetballen bij de vereniging.

We hopen een transparante organisatie te realiseren waarin velen participeren.


Contactgegevens

Voorzitter:
vacant

Secretaris:
E.H. Fokkens,
secretaris@vvwesterlee.nl,
tel. 06 – 5515 3917

Penningmeester:
S. Zuiderveen,
penningmeester@vvwesterlee.nl,
tel. 0597 – 431 275

Technische zaken senioren:
vacant
Interim: N.H. Zijlstra / J. Veen,
senioren@vvwesterlee.nl,
tel. 0597 – 415 819 / 06 – 5050 2730

Technische zaken jeugd:
vacant
Interim: N.H. Zijlstra / J. Veen / A. Veldman,
jeugd@vvwesterlee.nl,
tel. 0597 – 415 819 / 06 – 5050 2730 / 06 – 5254 6291

Algemeen lid:
A. Suurling, kantine@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 855 904
A.P. Kuiper, activiteiten@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 418 271
D. Kiewiet, koeperkrant@vvwesterlee.nl, tel. 06 – 3193 2323
J. Brons, accommodatie@vvwesterlee.nl, tel. 06 – 3322 5858


Nieuws

Doelwagens bijna klaar

Doelwagens bijna klaar

In samenwerking met de Flint, een praktijkschool die een onderdeel is van het Dollard College in Winschoten, hebben we twee doelwagens ontworpen. Beide wagentjes worden geproduceerd door de leerlingen van…

Lees meer
v.v.Westerlee is leerbedrijf voor MBO3

v.v.Westerlee is leerbedrijf voor MBO3

Deze week hebben 2 bestuursleden en een vertegenwoordiger van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ) een gesprek gehad over de mogelijkheid dat onze vereniging leerbedrijf zou kunnen worden voor MBO3 studenten.…

Lees meer
Resultaten Bierenquête bekend

Resultaten Bierenquête bekend

Naar aanleiding van vragen tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober 2015 over het getapte biermerk in de kantine, heeft het bestuur een enquête opgesteld. In deze enquête konden de leden…

Lees meer
Bereikbaarheid secretaris

Bereikbaarheid secretaris

Wegens een broodnodige vakantie van de secretaris zal deze telefonisch niet bereikbaar zijn vanaf 2 t/m 23 juni. Wanneer telefonisch contact gewenst is probeer dan één van de andere bestuursleden…

Lees meer