bestuur 2019-2020

Arnoud Veldman, Aletta Kuiper, Bernadet Bosker, Johan Brons, Sieger Zuiderveen


Doelen en Taken

Als interimbestuur zijn we inmiddels begonnen aan ons zesde seizoen. Een seizoen waarin binnen het bestuur enkele personele wijzigingen hebben plaatsgevonden. John Veen heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn functie.

Het vorige seizoen is er weer veel op het Koeperlaand gerealiseerd. Vooral de commissie accommodatie is niet te stuiten, het complex ligt er fantastisch bij.

De SJO Oldambt, de samenwerking tussen v.v.Westerlee en s.c.Scheemda voor de jeugd, begint aan zijn tweede seizoen. Op deze manier is er voor de jeugd de mogelijkheid om in zijn of haar leeftijdsklasse te kunnen voetballen.

Het bestuur probeert alle 9 commissies zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taken en werkzaamheden. Zij kunnen zelf vorm geven aan de uitvoering daarvan, binnen de regels die we met elkaar hebben afgesproken. De tijd is voorbij dat vanuit het bestuur alles van bovenaf wordt geregeld.

De voetbalvereniging wil in het dorp een belangrijke sociale rol spelen; nu en in de toekomst. Doordat er zowel mogelijkheden zijn voor prestatie- als recreatief voetbal willen we iedereen de mogelijkheid geven om bij ons actief te zijn. Elk nieuw lid is daarom van harte welkom. Daarnaast is het altijd mogelijk vrijwilligerswerk uit te voeren, want er zijn voor diverse taken nog een aantal mensen nodig. We noemen: bestuursleden, coördinator sponsoring, kantinemedewerkers, vrijwilligers voor oud papier inzamelen, scheidsrechters (zowel jeugd als senioren). En zo zijn er meer vacatures. Wil je weten hoe het er bij ons aan toe gaat, kom dan eens langs in de kantine. Dit is de centrale ontmoetingsplaats waar je op zaterdag en donderdagavond terecht kunt voor een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt op een goed en mooi verloop van het seizoen 2019/2020 en we willen daarom iedereen succes wensen, zowel in de uitoefening van het vrijwilligerswerk als op voetballend gebied.


Contactgegevens

Voorzitter:
vacant

Secretaris:
B. Bosker
secretaris@vvwesterlee.nl

Penningmeester:
S. Zuiderveen
penningmeester@vvwesterlee.nl
tel. 0597 – 431 275

Technische zaken senioren:
A. Veldman
senioren@vvwesterlee.nl
06 – 5254 6291

Technische zaken jeugd:
zie website SJO-Oldambt

Algemeen lid:
A.P. Kuiper, activiteiten@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 418 271
J. Brons, accommodatie@vvwesterlee.nl, tel. 06 – 3322 5858


Nieuws

Mededelingen van het bestuur

Mededelingen van het bestuur

Het bestuur heeft in de laatste vergadering het volgende besproken: In verband met Corona zal de algemene ledenvergadering worden uitgesteld. Er zal ook gekeken worden naar een andere manier om…

Lees meer