Samenwerking juniorenafdeling S.C. Scheemda en v.v. Westerlee

Gezien de huidige ontwikkelingen bij het jeugdvoetbal hebben er
de afgelopen tijd oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen
S.C. Scheemda en v.v. Westerlee. Bij beide verenigingen wordt de
noodzaak ingezien om samenwerking tussen beide jeugdafdelingen
voor te bereiden. (SJO – Samenwerkende Jeugd Organisatie)

Het doel van de verbintenis is om elk kind in zijn/haar leeftijd meer
op zijn/haar niveau in de buurt te laten voetballen.
Op dit moment is de jeugd kadergroep met elkaar in gesprek om
afspraken vast te leggen.

Medio april zal er meer duidelijkheid zijn en zullen de leden en
ouders nader worden geïnformeerd.

Bestuur S.C. Scheemda en v.v. Westerlee