Beste leden,

In de eerste maanden van deze coronacrisis hebben we als samenleving veel initiatieven ontplooid om het naleven van de anderhalve meter in allerlei situaties te kunnen waarborgen. Zo ook op ons sportpark “Koeperlaand”. Het treffen van deze maatregelen heeft veel van de leden en van de vereniging gevraagd. Inmiddels staan de zaken er anders voor. Tijdens de zomermaanden is het naleven van de regels verslapt. We zien dat in de hele maatschappij. Begrijpelijk, dat is menselijk. De afgelopen weken zien we een forse toeneming van besmettingen in ons regio en de verwachting is dat de druk op de zorg de komende tijd weer zal toenemen.

Van ons als vereniging wordt verwacht dat we ons houden aan de maatregelen en regels die wij hebben opgesteld als bestuur. Vanzelfsprekend heeft iedereen daar een eigen mening over. Wat die mening ook moge zijn, we moeten ons allemaal aan de voorschriften houden.

Iedereen is zelf verantwoordelijk en regels zijn er om nageleefd te worden.

We ontkomen er dus niet aan dat we als vereniging weer scherper moeten zijn op het naleven van de regels om besmetting te voorkomen. Niet alleen het bestuur is hiervoor verantwoordelijk, we moeten het echt met z’n allen doen. De eerste verenigingen in onze regio hebben al een waarschuwing gehad en in het land zijn al een aantal gesloten door de gemeente. Het naleven van deze regels voorkomt hopelijk sluiting , maar voorkomt vooral het feit dat iemand ziek wordt.

Vanaf het begin van het seizoen heeft de club zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM/NOCNSF gevolgd en hebben we de nodige maatregelen getroffen. Hierbij willen we iedereen vragen deze richtlijnen weer strikt te volgen. Spreek elkaar hier gerust op aan. Niet alleen het bestuur of het barpersoneel kan deze verantwoordelijkheid dragen. Dit moeten we echt met elkaar doen.

Nieuwe maatregelen

Binnenkort zal er vanuit de Veiligheidsregio ook een brief komen met wellicht, nieuwe maatregelen. Tot die tijd zouden we graag zien dat een ieder zich aan de regels houdt. Deze zijn op het sportpark te lezen.

Hieronder staan de regels nog even beknopt beschreven:

• Houd 1.5 meter afstand ( zowel binnen als buiten)
• Tafels en stoelen niet verplaatsen/verschuiven
• Geen stoelen bijplaatsen
• Maximaal 4 personen op een picknickbank
• Alleen zitplaatsen in de kantine toegestaan
• Maximaal 20 personen in de kantine
• Volg de looplijnen
• 1 ingang / 1 uitgang
• Donderdagavond om 23.00 laatste bestelling